Funktsionaalsus

MÜÜGI HALDUS

Mis tahes CRM süsteemi juurutamise eesmärk on müügi suurendamine.

 • Saate rohkem uusi kliente
 • Suurendate keskmist ostusummat
 • Suurendate kordusmüüke
 • Väiksem ajakulu teabe otsimiseks ja analüüsimiseks
 • Saate anda hinnangu müügiosakonna töö tõhususele

Uute töötajate onboarding

Uue töötaja palkamisel kulub tavaliselt palju aega, kuni töötaja saab kõik vajalikud ligipääsud ja töövahendid. See on paljudes ettevõtetes igapäevane probleem – uute töötajate onboarding või vastupidi töötaja koondamine on üsna keeruline protsess, mis võtab palju aega.

 

Kiire ja eduka onboarding’u korral asub uus inimene tööle kiiresti ning on pika aja jooksul ettevõttele kasulik. Bitrix24 abil saab personali kohanemisprotsessi hõlpsalt automatiseerida. Uue töötaja lisamisel käivituvad automaatsed skriptid, mis loovad tööülesanded vastavatele inimestele, seega uus töötaja adapteerub sujuvalt. Töötaja koondamise korral on kõik protsessid ka automatiseeritud ning ei võta palju aega.

KÕIKI KANALEID HÕLMAV CRM

Bitrix24.CRM töötab märkamatult ja saab osaks Teie ettevõttest.

Bitrix24.CRM ühendab kõik kliendisuhtluse kanalid: kõned, kirjad, pöördumised sotsiaalvõrkude kaudu, veebisaidi kaudu, veebicormi kaudu, 1С maksed jm.

Teil piisab vaid ühendada e-posti jälgija, avatud liinid, telefoniteenused, CRM vormid, 1С jälgija – ja kõik andmed (kontaktid, kõnelogi, veebivestlused, saidi veebivormid, maksed jms) salvestuvad automaatselt Teie CRM-is. Müügijuhtidel ei ole vaja midagi käsitsi üle kanda.

Nende andmete alusel koostab CRM kliendi kohta ühe konkreetse profiili koos tema ajalooga kõigi tema pöördumiste kohta Teie ettevõttesse.

Statistika võimaldab Teil analüüsida ja kontrollida teeninduse koormust ja kvaliteeti.

Bitrix24-GA MÜÜTE ROHKEM

Tänapäeval on iga äri keskmes klient. Oluline on kasutada ära kogu instrumentide valik:

 • aruanne kõigi potentsiaalsete klientide kohta ja Teie püsiklientide eelistuste kohta (Bitrix24.CRM),
 • tellimuste, müügipakkumiste ja maksete jälgimine (kanban, CRM tehingud, müügilehter),
 • mugavad instrumendid kliendisuhtluseks (virtuaalne automaatne telefonikeskjaam),
 • müügijuhtide töö automatiseerimine (äriprotsessid, robotid ja päästikud),
 • kontroll (ülesande ja vastused) ning planeerimine (kalendrid),
  juurdepääs mis tahes maailma nurgast (mobiilside rakendus).

Bitrix24-s on kõik vajalikud instrumendid olemas ja tihedalt veebipõhise CRM-iga seotud, mis klienditööd ja müügiprotsessi oluliselt lihtsustab. Selles on Bitrix24 üks eelis teiste süsteemide ees.

POTENTSIAALSETE KLIENTIDE ARVESTUS

CRM-s peetakse arvestust kõigi Teie potentsiaalsete klientide kohta, ja mitte ainult. Registreeritakse mis tahes „haakunud külastaja“ (Bitrix24 nimetab neid leads — „potentsiaalsed ostjad“), kellest tulevikus võib saada reaalne klient. Selleks võib olla e-kiri,
möödalastud telefonikõne või muu sündmus.

Müügijuhi ülesandeks on välja selgitada, kes see potentsiaalne klient on ja millistest Teie kaupadest või teenustest ta huvitub. Kui see teave on kätte saadud, siis muutub potentsiaalne klient kontaktiks ja firmaks (kui kliendiks on juriidiline isik), seejärel aga
tehinguks (kui registreeritakse müük).

Bitrix24 süsteemis CRM-is sellise stsenaariumi järgi töötamine (potentsiaalsest ostjast kaonatini ja edasi tehinguni) võimaldab kõigist potentsiaalsetest haakunud külastajatest maksimumi välja pigistada ja müügiosakonna töö tõhusust analüüsida.

E-POSTI JÄLGIJA CRM-IS

Teie suhtlete kliendiga e-posti teel, e-posti jälgija aga salvestab märkamatult kogu vestluse Teie eest CRM-is. CRM-is säilib kogu e-postisuhtlus klientidega ajaloos. Isegi kui töötaja vallandatakse, jääb teave CRM-is alles.

 • Iga töötaja postkasti kiire ühendamine CRM-iga (IMAP)
 • Sissetulevate ja väljaminevate e-kirjade jälgimine CRM-is
 • Uute sissetulevate ja väljaminevate kirjade alusel automaatne potentsiaalsete ostjate registreerimine
 • Teadaolevate kontaktidega kirjavahetuse salvestamine kliendi kaardil
 • Postkastid @bitrix24 ja oma domeeniga postkastid ühendatakse CRM-iga automaatselt

1C JÄLGIJA CRM-IS

Rikastage oma CRM andmetega. 1С jälgija on täiendav andmete allikas Teie klientide kohta. 1С jälgija tegutseb Teile märkamatult ja seostab võrguvälised müügid reaalajas võrgupõhise CRM-iga.

 • Kiire ja lihtne 1С ühendamine Bitrix24. CRM-iga.
 • Kogu müükide ja klientide ajaloo eksportimine 1С: Kaubanduse haldusest, 1С: ERP-st ja kõigist kaubandussüsteemidest platvormil 1С: Ettevõte.
 • Mis tahes dokumentide ja klientide eksportimine 1С: Raamatupidamisest ja kõigist arvestussüsteemidest platvormil 1С: Ettevõte (nimetus, number, summa, vastutav isik, viide
  dokumendile 1С-s).
 • Kliendi tuvastamine ja duplikaatide otsimine ees- ja perekonnanime (isanime), telefoninumbri, e-posti aadressi, lepingupoole tunnuskoodi järgi.
 • Mis tahes arvu 1С-de ühendamine ühe Bitrix24-ga.

NÄOTUVASTUS

Näojälgija: aitab kontrollida liiklust võrguvälises kaupluses või kontoris. Tuvastab automaatselt näod ja kannab andmed külastuste kohta CRM-i. Saate teada: kui palju inimesi
kauplust külastab, kui paljud neist on uued ja kui paljud on naasvad kliendid. Näojälgija aitab leida kliendi profiili sotsiaalvõrgu saidilt Vkontakte – võtke temaga ühendust ja tehke
pakkumine.

Külastuste jälgija: tõstab kohtumiste, külastuste ja läbirääkimiste tõhusust. Tunneb ära klientide näod ja avab nende kohta teabe: nimi, ostude ajalugu, pöördumised – see aitab
juhil leida individuaalse lähenemise.

Jälgija teeb vestlustest audiosalvestused ja lisab need automaatselt kliendi kaardile CRM-is. Nii ei jää Teil märkamata ükski detail, Te saate hinnata töötajate töö kvaliteeti ja teeninduse taset.

TELEFONITEENUSED CRM-IS

Kõik klientide kõned saab pilvepõhises CRM-is arvele võtta. Kõnedega töötamine toimub CRM-is kooskõlas telefoniteenustega.

Kui klient helistab esimest korda, siis saab müügijuht kohe kõne ajal lisada CRM-i uue kontakti ja märkida, millisest kaubast või teenusest klient huvitus.

Kõik kõned salvestatakse ilma nende arvu piiramiseta (see võimalus on olemas, Te võite selle alati välja lülitada). See on kasulik nii juhatajatele (et kontrollida, kuidas müügijuhid
klientidega suhtlevad, selgitamaks välja kõige paremad müügistsenaariumid) kui müügijuhtidele endile (et taastada üksikasjalikult kõik kokkulepped klientidega). See on
peaaegu CRM-i kõnekeskus.

KÕNED PÜSIKLIENTIDELT

Kui helistab Teie püsiklient, siis läheb kõne kohe vajalikule müügijuhile. Kliendil pole vaja oodata, kuni teda ümber suunatakse.

Müügijuht näeb ekraanil selle kliendi kaarti: foto, ees- ja perekonnanimi, varasemad tellimused, eelistused. Ta ei küsi kliendilt üle, mida too on tellinud – kogu teave on juba olemas. Kui müügijuht ei ole parajasti arvuti juures, siis suunab CRM-i IP telefoniteenus kõne tema mobiiltelefonile.

KUI KÕNE LASTAKSE MÖÖDA

Isegi kui kõne on mööda lastud, võimaldavad CRM süsteemi funktsioonid seda arvesse võtta. Müügijuht, kes vastutab selle kliendi eest või kõigi uute sissetulevate kõnede eest (kui kõne tuli tundmatult numbrilt), saab teate ja tal on võimalik kliendile tagasi helistada. Ükski kõne ei lähe kaduma.

KLIENTIDELE HELISTAMINE

Kas Teie müügijuhid kulutavad suurema osa oma tööajast klientidele helistades? See funktsioon võimaldab neil rohkem ära teha, sest sekunditki ei lähe kaotsi.

Müügijuhil pole vaja otsida CRM-is klientide kontakte ja koostada nimekirju kõigist, kellele on vaja helistada. Selle asemel saab ta vaid paari klõpsuga filtreerida kogu andmebaasi ja
näha nimekirja neist, kellega tuleb töötada.

Seejuures on kogu protsess juhatajal nagu peo peal – kui paljudele klientidele see või teine müügijuht on helistanud, kui palju tehinguid ta sõlmis ja kui palju on veel vaja teha.

TEIE KLIENDID

Pilvepõhises CRM süsteemis on Teil kaks nimekirja klientidest: kontaktid ja firmad. Kontaktide all on inimeste andmed, firmade all aga juriidiliste isikute andmed. Kontakt võib kuuluda ka ühe juurde firmadest. Firma juurde omakorda võivad kuuluda mitu kontakti.

Kliendi kaardile (nii kontakti kui firma puhul) on kantud komplekt andmeid: nimi, foto, ametikoht, telefon, e-post jne. Võite ka ise just Teile vajaminevaid lahtreid lisada (näiteks milline on kliendi auto mark). Müügijuht täidab need klientidega suhtlemise käigus.

KOHANDATAV FILTER

Filtreerige liigne välja, jätke alles ainult oluline! Enam pole vaja lõputult ühest kaustast teise minna, tüütult kerida ega otsatut andmebaasi läbi lapata. Kaks klõpsu ja Teil on käeulatuses
kõik vajalikud tehingud, kontaktid ja telefoninumbrid ning ei midagi liigset. Looge oma isiklikud filtrid ja töötage nendega iga päev.

VÕITLUS DUPLIKAATIDEGA

Võimalik, et Teie kontaktide nimekirjas on duplikaadid: kas on müügijuht kliendi teist korda sisestanud või on teine töötaja eelnevalt sama kliendiga tegelenud ja ta CRM-i pilve salvestanud. Bitrix24-s saate olemasolevat andmebaasi kergesti kontrollida ja duplikaadid ühendada. Teil on duplikaatidega tegelemiseks neli varianti: läbi lasta, uuendada, täiendada või uus luua.

Edaspidi hoiab Bitrix24 CRM ise duplikaatide tekkimise ära. Süsteem leiab duublid juba uue potentsiaalse ostja, kontakti või firma loomisel ja ka importimisel.

TOIMINGUTE PLANEERIMINE

Planeerige töö klientidega lihtsas CRM-is: andke kolleegidele ülesandeid, määrake klientidega kohtumised, planeerige telefonikõned, saatke kirjad. Tehke kindlaks prioriteetsed suunad töös, millega on seotud palju planeeritud kiireid toiminguid. Valige filtri abil ühetüübilised toimingud, näiteks kõik tänasele planeeritud telefonikõned.

CRM-i loendurid näitavad müügijuhile, millised toimingud on tänasele planeeritud ja millised on juba üle aja läinud. Püüdke loendurid nulli viia – siis olete kõik tänased toimingud ära teinud.

KIRJAD KLIENTIDELE

Saatke grupikiri otse potentsiaalsete ostjate, kontaktide või firmade nimekirjast. Saatke kiri ühele või korraga mitmele adressaadile. Lisage kirjale dokumente või pilte.

Standardkirjade koostamiseks saate luua šabloone. Lisage šabloonidesse andmed CRM-ist, et kirjad saaksid personaalsed.

TEHINGUTE HALDUS

Tehing on töö lõppeesmärk ja soovitud tulemus. Märkige CRM-is, millises etapis tehing parajasti on: töötlemisel, ootab lisateavet, on läbirääkimiste või müügipakkumise staadiumis või juba lõpule viidud.

Kui Teil on mitu ärisuunda, siis saate luua multilehtrid erinevate tehinguetappidega ja erinevate lahtritega (näiteks Autode müük või Tehnohooldus).

KANBAN

Kõik Teie tehingud ja potentsiaalsed ostjad saab esitada kaartidena kanban-tahvlil. Neil kaartidel planeerite toimingud (telefonikõned, kirjad, ülesanded) ja teostate need. Seejärel liigutate kaardi uuele etapile. Nii on kohe näha, millises etapis Teie tehingud on ning mida ja millal tuleb teha – miski ei jää kahe silma vahele.

Kaardil saab toiminguid mitte ainult planeerida, vaid ka kohe ellu viia: helistada, saata kirju, suhelda klientidega kiirsõnumite programmis (Messenger).

ANDMETELE JUURDEPÄÄSU LOGI JA TAASTAMINE

CRM registreerib iga toimingu kõigi dokumentidega juurdepääsulogis. Sellest näete kergesti, kes, millal ja mida CRM-is tegi (näiteks kes vaatas kliendi kaarti ja kes selle välja eksportis).

CRM-is salvestatud muutuste ajaloo põhjal saate vajadusel käsitsi varasemad väärtused taastada (näiteks kui töötaja on ekslikult kliendi telefoninumbri valeks muutnud, siis leiate ajaloost eelmise variandi ja saate selle järgi õige numbri salvestada).

SEOSED CRM-IS

Kõik Teie toimingud CRM kirjetega (tehingutega, kontaktidega jne) registreeritakse ja säilivad ajaloos.

Näete igal hetkel detailset teavet kõigi soovitud kirjega tehtud toimingute kohta ja saate ruttu aru, mida olete teinud Teie ise ja mida keegi Teie teistest müügijuhtidest.

ÄRIPROTSESSID: ROBOTID JA PÄÄASTIKUD

Vähendage inimfaktori mõju – tehke töötajate standardtoimingud automaatseks.

Robotid. Looge stsenaariumid, mille kohaselt CRM hakkab tehingut edasi juhtima: ülesandeid andma, kohtumisi planeerima, reklaame käivitama ja arveid esitama. Robotid ütlevad müügijuhile ette, mida tehingu mingil etapil tuleb teha – ta ei unusta midagi ja viib tehingu lõpule.

Robotid käivitavad CRM-ist võetud kontaktidele automaatselt sihitud reklaami. See annab unikaalsed võimalused suurendada potentsiaalsete ostjate reaalseteks muutmise määra ja kordusmüüke.

Päästikud – need  reageerivad automaatselt klientide toimingutele (näiteks veebisaidi külastamisele, kommentaaridele sotsiaalvõrgus, helistamistele) ja käivitavad roboti, mis aitab potentsiaalsest ostjast tehingu välja pigistada.

ANALÜÜTILISED ARUANDED

Hinnake müügijuhtide töö tõhusust, prognoosige tulu. Selgitage välja kriitilised kohad ja tehke õigeaegsed korrektiivid. Juhataja näeb kogu pilti, müügijuht aga aruannet oma klientide andmetest.

Aruanded on saadaval tehingute, potentsiaalsete ostjate, kontaktide, firmade, arvete ja pakkumiste lõikes.

Spetsiaalne koondaruanne ühendab endas kõik olulised aruanded CRM-i iga sektsiooni kohta. Et näha kiiresti teavet ja hinnata olukorda ühes või teises CRM-i sektsioonis, piisab vaid aruande ümberlülitamisest – tavaliselt andmete loetelult analüütiliste aruannete lehele.

Mis on müügilehter? See on CRM-i peamine aruanne. CRM-i müügilehter koostatakse veebis, nagu ka teised aruanded. Müügilehtri etappideks on erinevatel staadiumidel tehingud. Müügilehtri ülesehitus põhineb andmetel selle kohta, milline protsent tehinguid on lõpetatud ja milline veel töös.

Kui valmis aruannetest jääb väheks, siis saate neid sektsiooni ülesannete või firma juures juurde luua.

CRM KUI ALGUSPUNKT

See on üks koht, kust Teil on juurdepääs kõigile kanalitele: telefon, e-post, avatud liinid. Siin saate kiiresti vajaliku kanali lisada ja selle tõhusust kontrollida.

Andmed kogutakse automaatselt ühele lehele, kus on näha iga kanali koormus, läbitöötamata võimaluste (potentsiaalsete ostjate) arv ja tehingute kogusumma erinevates perioodides. Siin on lihtne mõista, milline kanal toob raha sisse ja milline ei toimi.

INTEGRATSIOON VEEBISAIDIGA

Laadige automaatselt CRM-i süsteemi võrgupõhised potentsiaalsete ostjate andmed veebisaidilt (kui see kasutab 1С-Bitric platvormi). Pole vaja neid käsitsi kokku koguda ja lisada. Teie potentsiaalsed kliendid täidavad ankeedi, annavad teavet, täidavad tagasiside vormi, registreeruvad Teie uudiskirja saajateks, ja kohe ilmuvad uued potentsiaalsed ostjad CRM-is.

CRM-I INTEGRATSIOON E-POEGA

Looge CRM-is ühendus oma e-poega (kui see töötab platvormil 1С-Bitrix). Teie müügijuhid saavad e-poes tehtud tellimusi otse CRM-is töödelda. Klientide kohta teabe arvessevõtmine ja analüüsimine aitab kordusmüüki suurendada.

INTEGRATSIOON 1С-GA

Tänu integratsioonile 1С-ga on Teie CRM-is alati ajakohane tootekataloog. Müügijuhid on CRM-i alusel alati arvete tasumisega kursis ja nad ei pea sellega raamatupidajat tülitama.

CRM-i integratsioon 1С-ga on kaasatud ainult pilveteenuse tariifidesse Meeskond ja Ettevõte ning karbitootesse.

1С NÄOKAART

Tehnoloogia võimaldab ka väikeettevõtetel ilma suuremate kuludeta lojaalsusprogramme organiseerida ja oma püsikliente alati allahindlustega rõõmustada. Selleks ei ole vaja allahindluskaarte trükkida ega nende lugemiseks seadmeid osta. Selle asemel, et kassas kaart esitada, tuleb kliendil vaid kaamerasse naeratada. Näokaardi tehnoloogia tunneb kliendi automaatselt ära ja esitab müüjale kogu teabe sellele kliendile pakutavate allahindluste kohta. Isegi kui klient on oma kliendikaardi koju unustanud, saate teda ikkagi madalama hinnaga meeldivalt üllatada!

ARVED JA PAKKUMISED

CRM-i süsteem aitab Teil müügipakkumiste ja arvete koostamiseks ja klientidele saatmiseks kuluvat aega kokku hoida. Koostage CRM-is šablooni järgi mis tahes dokument ja saatke see e-postiga kliendile. Tehke seda vahetult oma Bitrix24-s, ilma vajaduseta teise programmi üle minna. Jälgige Bitrix24 CRM-is kogu müügiahelat: alates kliendi telefonikõnest kuni talle arve esitamiseni.

Koostage ühe klõpsuga olemasolevate dokumentide põhjal uued: konversioonid potentsiaalsest ostjast müügipakkumiseks, müügipakkumisest tehinguks, tehingust arveks. Nende konversioonide käigus Te olulisi andmeid ei kaota. Uutes dokumentides luuakse automaatselt puuduvad lahtrid ja kantakse üle vajalikud andmed. Üle kantakse kõik kasutajalahtrid, sealhulgas nii uued kui Teie poolt loodud.

Esitage klientidele arved otse CRM-ist. Bitrix24-s saab kõik arved välja trükkida, PDF-formaadis alla laadida ja neid veebis vaadata (arve eraldi lehel). Maksete vastuvõtmiseks saab CRM-iga kiiresti ühendada erinevaid maksesüsteeme: Yandeks.Kassa, AlfaClick, PayPal, Authorize.net (varsti ka SperbankOnline ja PrivatBank), et Teie kliendid saaksid arveid lihtsasti otse arve lehelt Interneti kaudu maksta.

KAUPADE JA TEENUSTE KATALOOG

Kaupade ja teenuste kataloog CRM-is võimaldab lisada müügipakkumisse või tehingusse vajalikud kaubad ning tehingu summa arvutatakse automaatselt.

ÕIGUSED JA ROLLID CRM-IS

Juurdepääsu CRM-i elementidele saate oma firma töötajate vahel väga paindlikult jagada. Kontsernile, osakonnale või eraldi kasutajale saab portaalis määrata rolli (müügijuht, juhataja, direktor jne). Vastavalt sellele rollile antakse ka juurdepääs CRM-i elementidele.

Direktorile saate anda õiguse teha kõike, juhatajale õiguse teha peaaegu kõike ja müügijuhile õiguse teha vaid kõige vajalikumaid toiminguid.

CRM.I VORMID

Koostage mis tahes vorme (ankeedid, teatised, kokkusaamisele või üritusele registreerumine jne) kergesti ja kiirelt, isegi kui teil pole veebilehte! CRM salvestab Teile märkamatult kõik CRM-i vormidest saadud andmed ning jaotab need automaatselt potentsiaalsete ostjate, kontaktide, firmade, tehingute jms vahel.

 • Täielik integratsioon Bitrix24. CRM-iga
 • Avalikud veebilehed CRM-i vormidele
 • Vormi välimuse erinevad variandid
 • CRM-i vormide paigutamine veebisaidile (veebilehtede ja vidinate sees)
 • CRM-i vormid mobiilsideseadmetes
 • Tulemuste läbiv analüüs ja konversioonide arvestus
 • Integratsioon Google Analytics ja Jandeks.Metrika tarkvaraga
 • Integratsioon avatud liinidega
 • Veebivestluse ühendamine vormi sisaldava avaliku veebilehega
 • CRM-i vormid kaupade kataloogist valimise ja maksmise võimalustega

MOBIILNE CRM

Töötage tasuta CRM-iga mis tahes mobiilsideseadmes – tahvlis või nutitelefonis.

Saate operatiivselt teavet ja juhite täisväärtuslikult tootekataloogi, kliendibaasi, oma toiminguid ja tehinguid. Koostage ja esitage kliendile arve mobiiltelefonis, viibides tema kontoris.

Kõik stsenaariumid, mille järgi Te veebibrauseris CRM-iga töötate, on kättesaadavad ka mobiiltelefonis.

Tõmmake oma Bitrix24 jaoks AppStore või GooglePlay kaudu alla mobiilne CRM ja paigaldage see oma nutitelefonisse või iPad tahvlisse.