Funktsionaalsus

Multifunktsionaalne suhtlus

Kindlustage endale telefonikõnede, veebivestluste, SMS sõnumite, posti, fakside ja sotsiaalvõrkude koondamine ühte lahendusse!

Kontaktihaldus

Kasutage ühtset lahendust kliendiandmete jälgimiseks ja kliendisuhtluseks!

API

Erinevate sidekanalite (sotsiaalvõrgud, video jms) mugav integratsioon. Kõnekeskuse operaatorid saavad ka ise klientidega suhtlemisel kasutada ühtset juurdepääsu kõigile sidevahenditele.

Telefonioperaatorid

Operaatorid saavad iseseisvalt ühenduda kõnejärjekordadesse, muuta staatusi ja täita ülesandeid, kasutades virtuaalset telefoni.

Veebipõhise jälgimise süsteem

Veebipõhise jälgimise süsteem võimaldab operaatorite tööd jälgida ja otse veebis muudatusi teha.

Andmetöötlus ja aruandlus

Andmetöötlus ja kokkuvõtete tegemine, kasutades olemasolevat aruannete süsteemi koos lisavõimalusega koostada Teie äri jaoks vajalikke individuaalseid aruandeid.

Individuaalne juhtimissüsteem

Iga kõnekeskus on unikaalne: looge oma juhtimissüsteem, mis tagab jälgimise ja tõhusama töö!

Automatiseeritud protsessid ja päästikud

Automatiseerige protsessid, määrates nii aja kui toimingu!

Automatiseeritud väljuvad kõned

Kasutage automatiseeritud väljuvaid kõnesid stiilis „eeltutvustus“ (Preview), „jätkuv teema“ (Progressive) või „ennustav“ (Predictive), et teha kõnekeskuse operaatorite kõned tulemuslikumaks!

IVR

Looge omaenda IVR projekte (virtuaalne sekretär, klienditeeninduse küsitlused jms), kasutades selleks mugavast veebiliidest.

Sideteenuse pakkujast sõltumatu

Kasutage mis tahes sideoperaatori teenuseid! Kõik kõnetasud vastavad Teie sideoperaatori hinnakirjale.

Ühendamine ja litsentsid

CSC Telecom lahendus tagatakse eraldi serveris, virtuaalses masinas või pilves, integreerides selle SIP trunk või PSTN liiniga. Hinnad sõltuvad lahendusest ning hõlmavad abonenttasu või ühekordset litsentsitasu, sõltuvalt agentide arvust.