Multi SMS

SMS-turundus

SMS.Send on üks kõige tõhusamaid turundusinstrumente. Lühisõnumite saatmisel on sihtrühm kättesaadav igal ajal ja igas kohas. Võimalik on ka sõnumite massedastus, mille puhul kasutatakse kokkulepitud kriteeriumide alusel koostatud saajate nimekirja.

 

Saada päringMugava kasutusega SMS-рostitused

Portaali sms.send kaudu sõnumeid saates on Teil võimalik koostada saajate nimekirju ja valida lühisõnumite sisu, korraldada turunduskampaaniaid ja sisestada vajalikke muudatusi. Adressaadile kuvatakse saatjana Teie ettevõtte nimi.

Lühisõnumite saatmisteenuste lõimimise võimalus

Kui Teil on oma platvorm, mille kaudu lühisõnumeid saadate, on Teil võimalik liita SMS.Send lahendus HTTP API kaudu olemasoleva platvormiga.

Statistika reaalajas

SMS.Send   võimaldab näha reaalajas nende klientide nimekirja, kes on Teie sõnumi kätte saanud ning saada teavet saadetud sõnumite oleku kohta.