Tellitav kõnekeskus

Tellitav kõnekeskus (Outsource Call-center)

Kõnekeskuse teenuse tellimise võimalus on ettevõtte jaoks enamasti soodsam ja mugavam kui ettevõtte enda kõnekeskus. Sellel on mitmeid eeliseid mitte ainult rahalises mõttes, vaid ka klienditeeninduse vaatenurgast.

 

Saada päringProfessionaalsed kõnekeskuse operaatorid

Kõnekeskuse operaatorid on hoolikalt valitud ja läbinud koolituse. Sellega tagatakse nii olemasolevate klientide professionaalne teenindamine kui uute klientide lisandumine.

Fikseeritud töötasu asendumine tulemustasuga

Kõnekeskuse operaatoritele makstakse kõneminutite eest. See tähendab, et ettevõte maksab ainult operaatorite tööaja eest, mitte fikseeritud töötasu, mida makstakse sõltumata kõnede ajast ja efektiivsusest, nagu see toimub juhtudel, kui kõnekeskus on ettevõttesisene.

Kõnede arvukuse ja teeninduse tulemuslikkuse kontrollimine

Kõnekeskuse teenust saava ettevõtte jaoks on lakkamatu kõnedevoo korral lihtsam tagada piisav arv operaatoreid. Sissetulevate kõnede arvu kasvamisel või kahanemisel on võimalik töötajaskonda täiendada või osa operaatoreid liinilt eemaldada. Kui ettevõte vajab kõnekeskuse teenust ainult piiratud aja vältel, näiteks müügikampaaniate või teiste ürituste korraldamisel, ei pea uute töötajate valimiseks ja koolitamiseks aega kulutama

Kõnekeskuse operaatorite kõned salvestatakse ja kontrollitakse

Kõikide töötajate kõned salvestatakse ning kõnesid hinnatakse regulaarselt. See on vajalik teenuse kõrge kvaliteedi tagamiseks, klientide paremaks teenindamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Kokkuhoid telekommunikatsiooniseadmetelt

Kõnekeskuse tööshoidmiseks ei ole teil vajadust täiendavateks investeeringuteks telekommunikatsiooniseadmetesse või uude telefoniliini.

Sisenevate kõnede ööpäevaringne teenindamine

Kõnekeskuse teenust kasutades on ettevõttel võimalik tagada sisenevate kõnede teenindamine ööpäevaringselt ja seitsmel päeval nädalas. Ettevõttega liidetud kõnekeskuse puhul on sellise teenuse tagamine väga harva võimalik, kuna kõnekeskuse tööaeg ühtib enamasti ettevõtte muude osakondade tööajaga.

Konfidentsiaalsus

Ettevõttele tagatakse konfidentsiaalsus ning jagatava info kaitstus. Ettevõtte ja kõnekeskuse töötajate vahel sõlmitakse konfidentsiaalsuslepingud; kõik kõnekeskuse kõned salvestatakse ja neid kontrollitakse.