Wi-Fi võrgu paigaldamine

Wi-Fi võrkude planeerimine ja rajamine:

  • Kliendi ruumide ülevaatus ja Wi-Fi alusjaamade arvu kindlaksmääramine.
  • Wi-Fi-seadmete paigutuse kindlaksmääramine.
  • Wi-Fi seadmete konfigureerimine.
  • Juhtmeta interneti täisväärtuslikku töötamist tagavate seadmete paigaldamine.
  • Wi-Fi seadmete tehniline teenindamine.

Eelised:

Wi-Fi sise- ja välisvõrk

Wi-Fi lahendused on kättesaadavad nii siseruumides kui välialadel kasutamiseks. Siseruumides paikneva võrgu puhul kasutatakse standardseid pääsupunkte; välialadel on seadmete korpused lisakaitsega, et tagada stabiilne töö iga ilmaga.

Piiranguteta internet

Üks hoonesisene pääsupunkt katab 183-meetrise tööraadiuse ning tagab internetiühenduse kiiruse kuni 450 Mbps. Ka väliseadme tööraadius on 183 m; kiirus kuni 1300 Mbps. Saadaval on 2,4, ja 5 GHz sagedusega juhtmeta lahendused.

Usaldusväärsus

Parima signaali ja teenuse kvaliteedi tagamiseks kasutab CSC Telecom juhtivate ettevõtete: Ruckuse, Ubiquiti, MikroTiki jt seadmeid.

CSC Telecom Wi-Fi võrgud ühilduvad kõikide kliendi poolt valitud andmesideteenuse pakkujate lahendustega.