Levikaardid

Mobiiliteenuste osutamiseks kasutab CSC Telecom oma numeratsiooni ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri. Raadioühenduse valimisel olid korraldatud erinevad testid ja viidud läbi analüüs, mille tulemusena oli partnerina valitud Tele2 Eesti AS võrk.

4G - sellel tehnoloogial toimib ainult internetiühendus ning 4G-s saad parimad kiirused.

3G - sellel tehnoloogial toimivad nii telefonikõned kui ka internet. Telefon võib näidata sel juhul “H” või “3G”.

2G - sellel tehnoloogial toimivad peamiselt telefonikõned ning ka üsna aeglane EDGE internetiühendus.