API integratsioon telefonisidele

"Cloud PBX ja CRM liidestus võimaldab jälgida ja juhtida kõnesid ja SMS sõnumeid läbi CRM süsteemi. "

Integratsioon läbi API

Kui Teie ettevõtte IT süsteem ei ole valmis liidestuste nimekirjas, võite selle ise integreerida läbi API. Integreerides SMS ja IT süsteemi, saate suurendada töö efektiivsust ja klienditeeninduse kvaliteedi taset.

Telefoniside ja IT süsteemi integratsiooni eelised:

  • Müügi kasv ja klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine
  • Reklaami efektiivsuse mõõtmine
  • Töötajate efektiivsuse ja KPI näitajate kasv
  • Klientide teavitamise võimalus
  • Kommunikatsioon muutub äriprotsesside osaks

Kui Te arendate või müüte IT süsteeme:

  • Teie süsteem saab täiendava konkurentsieelise
  • Teie rakenduse kasutajad saavad juurdepääsu suuremale funktsionaalile
  • Avaldame infot integratsiooni võimalustest oma kodulehel