Bitrix24

CRM – LAHENDUS KLIENDISUHETE HALDUSEKS

CRM lahendus firmalt CSC Telecom annab kliendihalduseks ühtse platvormi. Meelitage ligi uusi kliente ja arendage olemasolevaid kliendisuhteid, asutades mugavat statistikat tehingute, kõnede, päringute ja sissetulevate teadete kohta. Hoidke dokumente, kirjavahetust ja kõnede ajalugu ühes kohas. Saage aruandeid müügiosakonna tööst ja selle kvaliteedist.

KINDLUSTAGE ARUANDLUS

Mis juhtub, kui müügiosakond töötab ilma aruandluseta? Iga müügijuht töötab nii, nagu talle mugavam on, korraldab kõnede registreerimist ja muid kliendisuhtluse aspekte oma
suva järgi: kes paberil, kes Exceli tabelites, kes aga ei pea oma töö dokumenteerimist üldse vajalikuks.

Samuti jäävad dokumenteerimata sissetulevad kõned või veebisaidi teed uutest tellijatest. Aga kas müügiosakond töötab tõhusalt, kas kõigi sissetulevate potentsiaalsete ostjatega
tegeldakse, kas olemasolevate kontaktidega ka midagi tehakse – see kõik jääb teadmata.

Lisaks võib töötaja vallandamisel või haigestumisel juhtuda, et firma jääb ilma kõigist tema lõpetamata läbirääkimistest ja kontaktidest – ka see on müügiosakonna hea töö tagamisel
ebasoovitatav.

Väljapääs sellest olukorrast on kliendisuhete halduse automatiseerimine ja standardiseerimine, st CRM süsteemi elluviimine.

MILLISED ÜLESANDED CRM LAHENDAB?

Äriprotsesside automatiseerimine
Kliendiandmete haldus
Müügi juhtimine
Turunduse juhtimine
Tööaja haldus
Dokumendihalduse automatiseerimine
Ettevõttesisese suhtluse optimeerimine
CRM-süsteemi statistilised funktsioonid