IT HOOLDUSTEENUS

Infotehnoloogia osakaal ja ärikriitilisus on tänapäeva äritegevuses järjest enam kasvanud, omades ettevõtte äriprotsesse toetavat ja ettevõtte efektiivsust tõstvaid funktsioone. Hoolikalt läbimõeldud IT strateegia on organisatsiooni üheks toimimise aluseks, mis võimaldab maandada äririske ja saavutada konkurentsieeliseid kõrgema tootlikkuse, efektiivsuse ja juhtimise kvaliteedi tõusu arvelt.

CSC Telecom on ühendanud üheks tervikuks kõik IT teenused, et hoolitseda parimal võimalikul moel Sinu ettevõtte elutähtsate ühenduste eest. Terviklik ja terve ettevõtte IT struktuur on meie mure.

Dokumentatsioon ja kaardistus

IT haldus - ja hoolduslepingu puhul teostame ettevõtte infrastruktuurist dokumentatsiooni ja topoloogia:

 • täpne dokumentatsioon annab struktuurist ülevaate nii kliendile kui ka teenusepakkujale. Dokumentatsiooni uuendatakse jooksvalt ja selle üheks osaks on seadmete/rakenduste kaardistus ning selle ajakohasena hoidmine
 • täpne topoloogia annab struktuurist loogilise skeemi, mis kirjeldab graafiliselt ettevõtte IT infrastruktuuris paiknevaid seadmeid

Monitooring

Pakume klientidele kõigi hoolduse all olevate serverite baasteenuste monitooringut. IT partner saab teada võimalikest tekkivatest tõrgetest või probleemidest ning suudab vastavalt reageerida enne kui need halvavad IT infrastruktuuri toimimise. Enimlevinud jälgitavad teenused on näiteks: interneti ühendus, vaba kõvaketta pinna jälgimine, protsessori ja mälu koormuse jälgimine, muude rakenduste toimimise kontroll. Soovi korral on kliendil võimalik saada igakuiseid raporteid oma serverite jõudlusnäitajate kohta.

Kiire reageerimine kaughalduse teel

Võimalusel lahendatakse probleemid kaughalduse teel, et tagada võimalikult kiire reageerimine ja lahendus.

Personaalsed tugiisikud

Kliendi teenindamise eest vastutab personaalne süsteemitehnik, kes on Teie IT-kontaktiks ja litsentseerimise alast konsultatsiooni pakub personaalne ärikliendihaldur.

IT HALDUS

Probleemide lahenduse raporteerimine

Kõik kasutajatoe tegevused on dokumenteeritud – kliendi probleemid fikseeritakse, suunatakse lahendamisele ning töö lõppedes teavitatakse klienti. Kuu lõpus saadame kliendile teostatud tööde kohta koondraporti.

Reageerimisaeg

Reageerimisaeg on probleemi lahendamise algusaeg alates monitooringu veateate saabumisest. Juhul, kui monitooringu kaudu ei ole võimalik viga ennetavalt tuvastada või likvideerida, siis reageerime vastava teate saabumisest klienditeenindusesse telefonile või e-posti aadressile tööpäevadel 08.00 – 18.00.

Haldusteenuse SLA

 • kiirreageerimine kõrgema prioriteediga teenuste mittetoimivuse korral 2 tundi, mille alla kuuluvad ärikriitilised intsidendid (halvatud serverirakendus)
 • keskmise prioriteediga reageerimine 4 tundi, mille alla kuuluvad kriitilised intsidendid
 • madala prioriteediga reageerimine 8 tundi, eelpool nimetamata juhtumite puhul

IT AUDIT

Infotehnoloogia osakaal ja ärikriitilisus on tänapäeva äritegevuses järjest enam kasvanud omades ettevõtte äriprotsesse toetavat ja ettevõtte efektiivsust tõstvat funktsiooni. Hoolikalt läbimõeldud IT strateegia on selle aluseks tagades organisatsiooni toimimise, võimaldades ettevõttel maandada äririske ning saavutada konkurentsieeliseid kõrgema tootlikkuse, efektiivsuse ja juhtimise kvaliteedi tõusu arvelt.

Oluliste tugi- ehk IT süsteemide funktsioneerimiseks on vajalik kõikide komponentide (nii riist- kui tarkvara) pidev ja strateegiline arendus. Eestis läbiviidud uuringutest aga selgub, et paljud ettevõtjad ei tunne ennast IT valdkonnas piisavalt kompetentsena, mis omakorda on pärssinud infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu või arendust.

Selleks, et ettevõtjad saaksid keskenduda oma põhitegevusele, murdmata pead ülikiirelt areneva infotehnoloogia teemadega, on CSC Telecom´i meeskond väljatöötanud IT auditi teenuse, mis on sisendiks ettevõtte IT juhtimisele ja hõlmab enda all ka IT strateegiat. Selle tulemusena saab ettevõtte juht ülevaate IT süsteemides toimuvast, hinnagu tehtule ja sihid tulevikuks.

Miks on IT audit ettevõttele vajalik:

 • ülevaade ettevõtte IT süsteemide olukorrast ja kitsaskohtadest
 • ettepanekud ärivajadustele suunatud IT strateegia väljatöötamiseks
 • sisend IT juhtimisele, et kogu ettevõtte IT süsteemid oleksid kontrolli all
 • pikaaegne tegevuskava ja sihid tulevikuks

IT-JUHI TEENUS

IT dokumentatsioon on IT juhtimise vundament, mis võimaldab saada seostatud tervikpildi ärist, rakendustest ja seadmetest. See on praktiline töövahend IT spetsialistidele igapäevase IT hooldustööde teostamiseks ning juhtidele investeeringuotsuste langetamisel.

IT juhtimise eesmärk on erinevate juhtimisvahendite ja tegevuste läbi panna infotehnoloogia teenima ettevõtte strateegilisi eesmärke selle parimal ja efektiivseimal moel. Nagu varem mainitud, on IT audit üheks sisendiks IT juhtimisele ja IT strateegia loomisele, aidates kaasa ülalnimetatud eemärkide saavutamisele. IT strateegia on omakorda sillaks ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja infotehnoloogia rakendamise vahel.

Paljudel ettevõttetel pole otstarbekas või majanduslikult võimalik oma IT juhti palgata, aga see ei tähenda seda, et sellest peaks oma ettevõttes loobuma.

Sõltuvalt kliendi vajadustest, on IT juhtimisteenus väga paindlik nii oma sisult kui hinnastuselt.

CSC Telecom strateegiline IT juhtimisteenus sisaldab:

 • ettevõtte praktiline nõustamine IT-alastes küsimustes
 • strateegilise IT arenguplaani koostamine ning järgmine
 • IT eelarve koostamine
 • IT halduse korraldamine
 • infotehnoloogiat reguleeriva dokumentatsiooni koostamise korraldamine
  (siseeeskirjad, profiilid, infoturva jne.)
 • IT arendusprojektide juhtimine ning koordineerimine
 • kliendi huvide esindamine partnersuhetes

IT NÕUSTAMINE

IT nõustamine sisaldub meie poolt pakutavas IT auditi, IT juhtimis- ning hooldusteenuses, aga seda on võimalik ka eraldiseisva teenusena meilt tellida.

Sõltuvalt kliendi vajadustest, on IT konsultatsiooni võimalik saada erinevatele valdkondadele keskendudes ja teenus on väga paindlik. Seega sobib antud teenus erinevatele sihtgruppidele – alustavast ettevõttest kuni suurettevõtteni välja.
Kui vajad profesioonaalset nõu kas IT taristu-, litsenseerimis-, pilve- või sideteenustega seonduvalt, siis CSC Telecom on Sinu parim partner.

Küsi täpsemat informatsiooni meie ärianalüüsiteenuste kohta CSC Telecom ärikliendi müügijuhtidelt.

Vajad rohkem infot?

  Täname, et tunnete huvi meie teenuste vastu!

  Palun jätke oma telefoninumber või e-mail. Võtame teiega ühendust 1 tööpäeva jooksul.

  Saime teie päringu kätte!

  Võtame teiega ühendust lähiajal.

  CSC Telecom üldtingimused